Skip to content

Tag: เซ็กส์

9 ข้อควรปฏิบัติเมื่อมี เพศสัมพันธุ์(Sex) กับแฟนครั้งแรก

แน่นอนสำหรับครั้งแรกนี่ต้งอเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแน่นอน การที่คน 2 คนจะมาแก้ผ้าต่อหน้าแล้วมีเซ็กส์

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการช่วยตัวเอง ปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศ (ชักว่าว,ตกเบ็ด)

แน่นอนสำหรับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ต้องการที่จะสืบพันธุ์แต่